Shriiman NaaraayaNiiyam. Dashaka 100.

1. Background to NaaraayaNiiyam

2. Shloka 1

3. Shloka 2

4. Shloka 3

5. Shloka 4

6. Shloka 5

7. Shloka 6

8. Shloka 7

9. Shloka 8

10. Shloka 9

11. Shloka 10