|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Sun Jul 5 21:41:30 CDT 1998


AUM  brahmarAkShasapoShakAya namaH

I bow to shrI shankara who freed a brahmarAkShasa from the curse.More information about the Advaita-l mailing list