|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Fri Jul 3 11:25:36 CDT 1998


AUM saundaryalaharI mukhya bahustotra vidhAyakAya namaH

I bow to shrI shankara who provided us many stotram-s like saundaryalaharI
for worship. shrI shankara keeping in mind of many sAdhaka-s who are not
ready for study of vedAnta and Atmavichara, composed many works promoting
bhakti which will lead them to that state.More information about the Advaita-l mailing list