[Advaita-l] Vidwan Theja Shankara's short and sweet tribute to Jagadguru Vidyaranya in Kannada

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Thu Jun 17 13:41:22 EDT 2021


Youtube link:  https://www.youtube.com/watch?v=Wqb6m_A6Jjk

On Thu, Jun 17, 2021 at 11:07 PM V Subrahmanian <v.subrahmanian at gmail.com>
wrote:

> ವೇದಾನಾಂ ಭಾಷ್ಯಕರ್ತಾ ವಿವೃತ ಮುನಿವಚಾ ಧಾತುವೃತ್ತೇರ್ವಿಧಾತಾ
> ಪ್ರೋದ್ಯದ್ವಿದ್ಯಾನಗರ್ಯಾಂ ಹರಿಹರನೃಪತೇಸ್ಅರ್ವಭೌಮತ್ವದಾಯೀ|
> ವಾಣಿ ನಿಲಾಹಿವೇಣೀ ಸರಸಿಜನಿಲಯಾ ಕಿಂಕರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
> ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯೋsಗ್ರಗಣ್ಯೋsಭವದಖಿಲಗುರುಶ್ಶಂಕರೋ ವೀತಶಂಕಃ ||
>
> ೧೪ ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿಗೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಎನ್ನುವುದು  ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ‌
> ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ
>
> Overview in #Kannada by Vidwan Sri K L Tejashankara Somayaji
>
> https://www.facebook.com/AhamBrahmaasmi.Org/posts/109675948020384
>


More information about the Advaita-l mailing list