[Advaita-l] Vidwan Theja Shankara's short and sweet tribute to Jagadguru Vidyaranya in Kannada

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Thu Jun 17 13:37:27 EDT 2021


ವೇದಾನಾಂ ಭಾಷ್ಯಕರ್ತಾ ವಿವೃತ ಮುನಿವಚಾ ಧಾತುವೃತ್ತೇರ್ವಿಧಾತಾ
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ವಿದ್ಯಾನಗರ್ಯಾಂ ಹರಿಹರನೃಪತೇಸ್ಅರ್ವಭೌಮತ್ವದಾಯೀ|
ವಾಣಿ ನಿಲಾಹಿವೇಣೀ ಸರಸಿಜನಿಲಯಾ ಕಿಂಕರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯೋsಗ್ರಗಣ್ಯೋsಭವದಖಿಲಗುರುಶ್ಶಂಕರೋ ವೀತಶಂಕಃ ||

೧೪ ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದುವಿಗೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಎನ್ನುವುದು  ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ‌
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ

Overview in #Kannada by Vidwan Sri K L Tejashankara Somayaji

https://www.facebook.com/AhamBrahmaasmi.Org/posts/109675948020384


More information about the Advaita-l mailing list