[Advaita-l] Daily 'Chintane' by HH Sri Shankara Bharati Swaminah - Kannada

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Sat Jul 20 01:17:09 EDT 2019


During the Chaturmaasya vrata, every day the Acharya gives a short talk on
a thematic topic. This time it is on the Shiva Puranam and Shiva Bhakta-s.

https://www.youtube.com/watch?v=Vfeb_VVqKwU&list=PLEpGJy_cCDU9b36sRqoWDjcJ1acYZ7Zh7
ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಿವಭಕ್ತರ ಕುರಿತಾದ
ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

warm regards
subbu


More information about the Advaita-l mailing list