[Advaita-l] Gayatri Mantra and Sandhyavandana

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed May 19 00:30:08 CDT 2010


By seven vyAhR^iti-s prefixed is meant "oM bhUH oM bhuvaH.....oM satyaM"

praNAms
Hare Krishna

In the yajurveda style (krishna yajurveda ) recitation, we chant 
saptavyAhruti-s : Om bhuH, Om bhuvaH, Ogum suvaH, Om mahaH, Om janaH, Om 
tapaH, Ogum satyaM ...(note the Ogum suvaH, Ogum satyaM etc.) I think this 
is same for both Apasthambha & bodhAyana-s. 

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarMore information about the Advaita-l mailing list