|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Sat Jun 13 22:13:28 CDT 1998


AUM shrIchakrAtmaka tATa"nka toShitAmbA manorathAya namaH

I bow to shrI shankara who adorned shrI akhilAndeshvarI  (at tiruvAnaikka)
with ear rings in the form of shrI chakra and made Her happy by fulfilling
Her wish.More information about the Advaita-l mailing list