|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Fri Jun 12 23:20:16 CDT 1998


AUM kA.nchyAM shrIchakra rAjakhya yantra sthApana dIkShitAya namaH

I bow to shrI shankara who established the famous shrIchakra yantra at the
kAnchi temple. Among the many yantra-s shrI chakra is the most powerful
and it is considered as the king of all yantra-s.More information about the Advaita-l mailing list