|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Wed Jun 3 12:36:46 CDT 1998


AUM nityAnityavivekavate namaH

I bow to shrI shankara who knows the distinction between eternal (nitya)
and ephemeral (anitya  non-eternal).More information about the Advaita-l mailing list