|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Mon Jun 1 22:10:11 CDT 1998


AUM j~nAnanidhaye namaH

I bow to shrI shankara who is a treasure house of wisdom.

--
bhava shankara deshikame sharaNamMore information about the Advaita-l mailing list