[Advaita-l] Hanuman is the 11th Rudra - Says Purandara dasa

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Tue Jan 16 03:13:45 EST 2024


In this composition 'Swami Mukhyapprana..', Dasaru addresses Hanuman as
'Ekadashiya Rudra' (11th Rudra).

https://madhwafestivals.com/2016/10/19/svami-mukya-prana-ninna/

ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ SWAMY MUJHYAPRANA
ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ, ನಿನ್ನ
ಮರೆವರ ಗಂಟಲ ಗಾಣ
ನೀ ಹಿಡಿದ್ಯೋ ರಾಮನ ಚರಣ , ನೀ
ನ್ಹೌದೌದೊ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣ ||
ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವ, ನೀ
ನಂಜದೆ ತಂದ್ಯೋ ನೀನು
ಅಂಜನೆಸುತ ಸದಾಕಾವ, ಹೃ-
ತ್ಕಂಜವಾಸ ಸರ್ವಜೀವ ||
*ಏಕಾದಶೀಯ ರುದ್ರ , ನೀ*
*ಒಯ್ದ್ಯೋ ರಾಮರ ಮುದ್ರ*
*ಸಕಲವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರ , ನೀ*
*ನ್ಹೌದೌದೋ ಬಲಭದ್ರ ||*
ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದು, ನೀ
ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನಿಂದು
ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕನೆಂದು, ಪು-
ರಂದರವಿಠಲ ಸಲಹೆಂದು |


That the 11th Rudra is Nandikeshwara, he had a monkey face, he came as
Hanuman is clearly mentioned in the Skanda Purana and Valmiki Ramayana.
This article has those details:
https://groups.google.com/g/advaitin/c/jD20Xj5pTUw/m/3FqUReyQAQAJ
Late Prof SK Ramachandra Rao has listed this song and also gave a footnote
here:

https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.382100/page/412/mode/2up
Several Madhvas and other musicians have sung this composition.

OM Tat Sat


More information about the Advaita-l mailing list