[Advaita-l] Acharya Sankara on Saguna Brahman - By Mahamahopadhyaya Vireshwara Krishna Dongre Ji

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Jan 17 03:06:46 EST 2019


praNAms Sri Subbu prabhuji
Hare Krishna

Yes, received.  Thank you very much.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarBhaskar ji, I have sent the pdf to your mail id.

regards
subbuMore information about the Advaita-l mailing list