[Advaita-l] 'Ishwaro'ham' and 'IshwarabhAvaH'

Shyam shyam_md at yahoo.com
Sun Sep 8 12:17:13 CDT 2013


PranAms

There is (are)
a
blissful 
form(s)
of
Brahman?

Hari OM
Shyam

On Sep 8, 2013, at 12:29, Rajaram Venkataramani <rajaramvenk at gmail.com> wrote:

> blissful forms of
> brahman.More information about the Advaita-l mailing list