[Advaita-l] na AdityaM IkShEta....

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Sep 22 03:37:43 CDT 2011


 //  Udhyantam-astayantam-chaadityam-darshane-varjayet // 

praNAms 
Hare Krishna

Just on the lighter note, one of the sUrya bhagavAn stOtra-s says : udaye 
brahmarUpOhaM, madhyAnhetu maheshwaraH astamAne svayaM vishNur trayee 
mUrti divAkaraH..So, ApasthAmbha saying here we should not see brahma and 
vishNu :-))

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list