[Advaita-l] nirguna brahman

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Tue Aug 10 05:06:47 CDT 2010


What is Jnapti? Does advaita say that nirguna brahman is pure knowledge?

praNAms
Hare Krishna

Kindly refer shankara bhAshya on taitereeya upanishad maNtra : satyaM 
jnAnaM anantaM brahma..

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarMore information about the Advaita-l mailing list