[Advaita-l] upanishad mahAvAkya-s

bhaskar.yr at in.abb.com bhaskar.yr at in.abb.com
Mon Jan 14 06:12:47 CST 2008


sAshtAnga praNAms Sri Vidyashankar Sundaresan prabhuji
Hare Krishna

Thank you very much for taking time to clarify my doubt prabhuji.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar
More information about the Advaita-l mailing list