[Advaita-l] MULLAIVASAL HERITAGE TRUS

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Tue Dec 20 21:09:20 CST 2005


 On 12/20/05, Ravisankar Mayavaram <abhayambika at gmail.com> wrote:
>
>
> bhAskararAya - Srividyopasaka &  exponent in tantra/mantra SAstra. He
> has wriiten many books including a commentary on Sri
> lalitAsahasranAma.
> http://en.wikipedia.org/wiki/Bhaskara_Raya


Sri Bhaskararaya Makhin:
http://harsha17.topcities.com/bhaskara.htm

--
> bhava Sankara deSika me saraNam
>
> sadASiva samArambham SankaracArya madhymam
> asmadAcArya paryantam vande guru paramparam--
bhava Sankara deSika me saraNam

sadASiva samArambham SankaracArya madhymam
asmadAcArya paryantam vande guru paramparamMore information about the Advaita-l mailing list