|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Thu Jun 4 23:13:55 CDT 1998


AUM chinmayAtamane namaH

I bow to shrI shankara who is the all pervading consciouness or Awareness.More information about the Advaita-l mailing list