125. sarvakartrI

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Fri Aug 28 08:54:43 CDT 1998


125. sarvakartrI

SHE who  does everything. Usinge HER own mAyA she does
everything. "Ishata IshanIbhiH" (svetAshvatara upanishad 3-1) -
which means, He rules through mAyA.

AUM sarvakartryAi namaHMore information about the Advaita-l mailing list