[Advaita-l] Good article from Kamakoti.org

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Fri Mar 18 05:20:16 CST 2005


http://www.kamakoti.org/hindudharma/part18/chap14.htm

Abhishek

bhava Sankara deSika me saraNamMore information about the Advaita-l mailing list